6. september 2017

Velkommen til Lammetun – Welcome to Lammetun!

*Scroll down for english version:)

TA TUREN TIL OSS! 🙂 

– køyr over Lammetunbrua og opplev følelsen av at tida slepp taket i deg, senk skuldrane og ro heilt ned.
Hos oss kan du nyte livet i ro og mak i fantastiske omgivelsar!
Eller du kan prøve våre spennande aktivitetar – om du vil det:)

Lammetun er øy som liggvest i Fjaler kommune.
Øya er landfast med utsikt til øysamfunnet Værlandet og fjellet Alden i vest. I sør finn du øysamfunnet Solund.

Her er nydelig natur og vakre omgivelsar, om sommaren går sola ned i havet og ein kan nyte vakre solnedgongar.
Rundt om på området er det sett ut bord og benkar, slik at det er lett å ta seg ein pause i det fri.

Her driv vi campingplass, med både faste og tilreisande gjestar. Vi har per i dag 5 utleigeiningar og ei hytte til som straks er klar! Her er og god plass for dei som vil telte, vi planerte ein ny teltplass i høst, slik at de kan sjå rett på Alden og solnedgangen!

Vi har og fleire spennande aktivitetar de kan prøve/halde på med medan de er her, vi leiger ut kajakkar, paddleboards og båtar. Vi har utstyr for paintball og frisbeegolf. Om de er mangen nok kan vi og skaffe dåke skyss til Alden.

På området ligg og Lammetun Kystfort som er eit av dei best vedlikehaldne kystforta på vestlandet. Her kan du gå i bunkersane, sjå hjelpetegningar som er malt av tyskerane sjølv, desse mala dei for å hjelpe seg med å lettare lokalisere kor i fjorden eventuelle båtar var osv. I hovudbunkersen kan du sjå foto utstillinga vår med lokale bilder frå 2. verdskrig. I resepsjonen kan du sjå utstilling av gjenstandar frå 2. verdskrig.

Sjå vår posisjon på GoogleMaps her:
https://www.google.no/maps/place/Lammetu/@61.2699272,4.948777,15z/data=!4m5!3m4!1s0x4617e190bd19c919:0x58dcf081a68605e3!8m2!3d61.2699798!4d4.9627436?hl=no&authuser=0

// VISIT US! 🙂

– Drive over the Lammetun bridge and experience the feeling of time letting go of you, lower youre shoulders and relax.
With us you can enjoy life in peace and quit in beutiful scenary,
OR you can try our exciting activities if you want!

Lammetun is an island which is located right west in Fjaler municipality. It goes bridge over to mainland.
The island has view to the island community Værlandet and the mountain Alden in west, in south you’ll find the island community Solund.

Here is beutiful nature and scenary, in the summer you can see the sun set in the ocean and enjoy spectaculare sunsets! 
Around the area we have put out tables and benches, so it’s easy to take a break out in the open air. 

We run a camping site, and we have 5 rental cabins and one cabin thats soon finished. Its also good space here for those who wants to tent, this autumn we have made a new space for tents where you can really get the best out of the view!

we also have a lot of exciting activities that you can try/do while your here. We rent out boats, kayaks and paddleboards. We have equippment for paintball and frisbeegolf. Here are lots of great hiking trips and other trips to walk!

Lammetun Coastal Fort also lies here. This is one of the best contained coastal fort in West- Norway. You can walk inside the bunkers, see paintings that the geramns made themselves – to help them see the coordinates of the boats in the fjord more easely. In the main bunker we have a display of local pictures from the second world war and in the reception we have a display of authentic items from the second world war. 

See our position on GoogleMaps here:
https://www.google.no/maps/place/Lammetu/@61.2699272,4.948777,15z/data=!4m5!3m4!1s0x4617e190bd19c919:0x58dcf081a68605e3!8m2!3d61.2699798!4d4.9627436?hl=no&authuser=0