Blomar

Gjennom åra har vi tidvis hatt besøk av botanikarar som har gått i festningsanlegget og sett på blomane som veks her. Nokre hevdar at vi har blomar som ikkje er «vanlege» for plassen her,  vi veit ikkje. Legg inn bilete av nokre av blomane som er i område slik at de kan sjå.