Krabbefest

Laurdag 06.10.2018 inviterar vi til krabbefest på lammetun! 🙂
Ta med deg ein ven eller ti og kom!

Det blir servering av reker og krabbe med tilbehør kl. 19.30, deretter kjem trubadur Bent vadseth og spelar opp til dans.

Velkommen:-)

Pris kr. 300,- pr. person for mat & dans
Pris: kr. 250,- pr. person for dans

Påmelding innan 01.10.2018,
til Frode på tlf.: +47 47 28 36 34 eller til Sigrunn på tlf.: +47 90 65 24 90.
Eller på epost til: booking@lammetun.no
NB. Påmeldinga er bindande.

Crab feast

Saturday 06.10.2018 its time for the annual crab feast on Lammetun:-)
Bring a friend or ten, and come!

It will be served shrimp and crab with accessories at 19.30, afterwards Bent Vadseth will play up to dance. 

Welcome;-)


Pris kr. 300,- for dinner & dance
Pris: kr. 250,- pr. person for dance

Registration must be sent within 01.10.2018
to Frode on: +47 47 28 36 34 or to Sigrunn on: +47 90 65 24 90
It can also be sent to booking@lammetun.no
NB. registration is binding.